Forex Trading Library

Czy to koniec korekty na GBPUSD?

0 82

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 450 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych w okolicy poziomu 1,24450. Był to moment zakończenia dość szerokiego swingu wzrostowego, który budowany był przez kilka tygodni.

GBPUSD H4

W drugiej połowie grudnia kurs Kabla wygenerował ruch spadkowy, na którym rozkładamy siatkę mierzeń Fibonacciego. W ten sposób wyznaczamy najbliższy target wzrostowy dla notowań GBPUSD. Jest to strefa związana ze współczynnikiem 38,2% fibo po cenie 1,2165. Ostatnie kilka sesji jest dość spokojne, jednak warto zakładać, iż zmienność wróci na ten rynek.

Leave A Reply

Your email address will not be published.