Forex Trading Library

Głęboki opór na EURUSD

0 82

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości nieco ponad 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0710. Po tym fakcie kierunek na wykresie głównej pary walutowej uległ odwróceniu. Pierwszy tydzień nowego roku przyniósł wzrost wartości USD.

EURUSD H2

Podczas sesji piątkowej zapoczątkowana została korekta wzrostowa. Jej zasięg osiąga głębokie mierzenia wewnętrzne z całęgo swingu spadkowego. Aktualnie rynek testuje barierę podażową, która opiera się na dwóch mierzeniach Fibonacciego – 127,2% + 88,6%. Jest to poziom oporu po cenie 1,0685. Pojawia się też okazja do potwierdzenia układu na podażowej formacji świecowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.