Forex Trading Library

Druga szansa na USDJPY?

0 83

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 129,50. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Była to zmiana tendencji wraz z nastaniem nowego roku handlowego.

USDJPY H1

Dzisiejsza korekta zatrzymuje się w strefie popytowej na wysokości mierzenia 61,8% fibo. Analizowany obszar pozostaje wsparciem i liczymy na retest poziomu cenowego 131,50. Strefa ta uzyskuje silne potwierdzenie w postaci biegunowości obszaru. Odpowiadają za to wierzchołki z pierwszego tygodnia stycznia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.