Forex Trading Library

Czy to dobry moment na kupno USD?

0 71

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1050 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy 4,3500. Po tym fakcie amerykański dolar zaczął zyskiwać na wartości w stosunku do polskiej waluty.

USDPLN H2

W obliczu ostatnich ruchów na wykresie, możemy wyznaczyć strukturę korekcyjną w postaci korekty pędzącej. Zakładamy tutaj schemat na odcinkach, gdzie długość AB powinna równać się długości CD. Tym samym otrzymujemy strefę wsparcia po cenie 4,3865. Analizowany obszar został już raz przetestowany, a dzisiejsze podejście powinno być drugą szansą od rynku.

Leave A Reply

Your email address will not be published.