Forex Trading Library

Czy ten poziom zostanie wybroniony?

0 69

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,3500. Po tym fakcie kurs USDPLN powędrował dynamicznie na północ. Tym samym był to okres kiedy amerykański dolar zyskiwał na wartości w stosunku do polskiej waluty.

USDPLN H1

Obecnie rynek zarysował poziom wsparcia na wysokości mierzenia Fibonacciego 61,8%. Jest to strefa popytowa po cenie 4,3800. Pojawiają się już pierwsze oznaki zaangażowania kupującym na wyznaczonym obszarze technicznym. Dla zabezpieczenia długiej pozycji możemy wykorzystać low z sesji czwartkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.