Forex Trading Library

Kontynuacja trendu na USDJPY

0 114

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się dołka cenowego po kursie 129,90. Po tym fakcie notowania powędrowały dynamicznie na północ. W środowy wieczór rynek osiągnął lokalne maksimum w okolicy strefy cenowej 132,80.

USDJPY M15

Obecnie celujemy w układ na korekcie prostej OneToOne. Dokonane pomiary wskazują nam strefę popytową po cenie 131,60. Dodatkowym potwierdzeniem obszaru technicznego jest współczynnik Fibonacciego 38,2%. Ostatnim elementem scenariusza powinny być formacie świecowe po wypełnieniu układu i na jego obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.