Forex Trading Library

Czy to dobry czas na kupno USDPLN?

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,4800. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku polskiej waluty. W pierwszej połowie grudnia USD tracił na wartości na większości rynków.

USDPLN H4

Sesja poniedziałkowa może być przełomowa dla pozycjonowania na wykresie USDPLN. Pojawiają się oznaki aktywności kupujących, które mogą wyprowadzić kurs na dużo wyższe strefy cenowe. Docelowy poziom oporu znajduje się na wysokości mierzenia 50% po cenie 4,3950. Tam też pojawiła się wcześniej zdecydowana reakcja ze strony sprzedających.

Leave A Reply

Your email address will not be published.