Forex Trading Library

Wybicie z trójkąta na USDJPY

0 74

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 430 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się fali spadkowej, która wyznaczyła dołek w połowie stycznia. Kolejne dwa tygodnie były okresem zmniejszonej zmienności na wykresie Ujka.

USDJPY H4

W ramach spadku dynamiki rynkowej, możemy tutaj wyznaczyć formację trójkąta. Obecnie pojawia się sygnał wzrostowy w ramach wybicia z tej właśnie formacji. Zamknięcie formacji świecowej z godziny 16 daje pierwszy sygnał do zajęcia pozycji długiej. Wydaje się, iż warto podejmować już pierwsze krótki w kierunku pozycjonowania się na longi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.