Forex Trading Library

Jak duża będzie korekta na EURUSD?

0 45

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 450 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0480. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku europejskiej waluty. Jednocześnie pierwsza połowa stycznia to okres wyprzedaży USD na wielu frontach.

EURUSD H4

Obecnie budowana jest korekta spadkowa. Notowania stopniowo zbliżają się do bariery popytowej, która oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Analizowana strefa odnosi się do poziomu cenowego 1,0760. Wcześniej pojawił się tam strzał popytowy, który w przypadku retestu powinien być wzmocnieniem tego wsparcia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.