Forex Trading Library

Wybicie na USDPLN?

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,4800. Kolejne sesje upłynęły pod znakiem wyprzedaży amerykańskiego dolara. Jednym z beneficjentów takiego obrotu sprawy była polska waluta.

USDPLN H4

Od kilku sesji notowania USDPLN testują poziom wsparcia 4,3100. Jest to obecna strefa kierunkowa na wykresie tej pary walutowej. W przypadku odreagowania na północ, target dla kupujących wyznacza nam strefa ZZB na wysokości mierzenia 50%. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 4,3950.

Leave A Reply

Your email address will not be published.