Forex Trading Library

Złoto walczy z poziomem wsparcia

0 63

Poniższy wykres przedstawia notowania złota  na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 50 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego na poziomie 1775 dolarów za uncję. Po tym fakcie tendencja wzrostowa przyspieszyła. Momentem kulminacyjnym była wtorkowa sesja amerykańska i dynamiczne strzał popytowy.

GOLD M30

Obecnie rynek złota opiera się na wsparciu związanym ze współczynnikiem Fibonacciego 38,2%. Jest to horyzontalna strefa popytowa po cenie 1806 dolarów za uncję. Notowania od dłuższego czasu utrzymują się ponad wyznaczonym poziomem wsparcia. Podrzemujemy szybkiego impulsu wzrostowego, aby dać potwierdzenie dla scenariusza wzrostowego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.