Forex Trading Library

Coraz bliżej realizacji układu na USDJPY

0 222

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 850 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Rynek zszedł poniżej bariery (140,00), która w ujęciu krótkoterminowym była dość dawno niewidziana na wykresie.

USDJPY H4

Bieżący scenariusz opiera się na układzie korekcyjnym OneToOne. W ramach mierzenia FE100 wyznaczamy poziom podażowy, który odnosi się do kursu 138,20. Zakładamy tutaj równość na korekcie pędzącej AB=CD. Dodatkowym potwierdzeniem dla tego schematu jest biegunowość obszaru podażowego. Układ ten powinien zostać zaksięgowany na dzisiejszej sesji amerykańskiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.