Forex Trading Library

Kolejna okazja na USDJPY

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 350 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 138,00. Po tym fakcie notowania zaliczyły dynamiczny ruch spadkowy. Kurs USDJPY powędrował na południe, a tym samym amerykański dolar wyraźnie stracił na wartości w stosunku do japońskiego jena.

USDJPY M30

Obecnie obserwujemy retest bieżącej strefy podażowej. Notowania po raz kolejny wypełniły pułap współczynnika Fibonacciego 38,2% po cenie 135,90. Warto zauważyć jak zamknie się kilka kolejnych formacji świecowych na tym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.