Forex Trading Library

Układ 1 do 1 na GOLD

0 162

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 65 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Warty odnotowania jest powrót wyceny metalu ponad okrągłą barierę 1800 dolarów za uncję. Takich pułapów cenowych nie widzieliśmy od kilku miesięcy.

GOLD M30

Obecny scenariusz techniczny opiera się na układzie korekcyjnym OneToOne. Zakładamy tutaj równość na odcinkach AB i CD, która pozwala wyznaczyć poziom popytowy. Niebieska linia FE100 odnosi się do kursu 1783 dolary za uncję. Przy obecnej dynamice rynkowej oraz zyskującym USD strefa może zostać wypełniona jeszcze dziś.

Leave A Reply

Your email address will not be published.