Forex Trading Library

Poranna okazja na USDJPY

0 178

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 136,00. Po tym fakcie notowania zaliczyły dynamiczny ruch spadkowy. Na tej podstawie rozkładamy siatkę Fibonacciego, która wskazuje nam techniczne strefy.

USDJPY M30

Na otwarciu sesji europejskiej notowania zaczynają testować pułap współczynnika Fibonacciego 61,8%. Jest to obecny poziom oporu po cenie 135,25. Na tą chwilę czekamy na wyraźniejsze potwierdzenia dla możliwego zakończenia korekty wzrostowej.  Takim elementem powinny być formacje świecowe z długimi górnym cieniami.

Leave A Reply

Your email address will not be published.