Forex Trading Library

Pierwszy target na USDJPY

0 136

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 440 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 139,90. Po tym fakcie pojawiła się wyraźna wyprzedaż amerykańskiego dolara, a jednym z beneficjentów tego stanu rzeczy był japoński jen.

USDJPY M15

Obecnie zakładamy możliwość rozwinięcia się korekty wzrostowej. Jej target wyznaczamy za pomocą mierzenia Fibonacciego 38,2%. Tym samym celujemy w poziom cenowy 137,35. Biorąc pod uwagę bieżącą dynamikę rynkową, notowania powinny zaksięgować wyznaczony scenariusz jeszcze podczas dzisiejszej sesji czwartkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.