Forex Trading Library

Trwa korekta na USDJPY

0 79

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsów.

Lewa strona wykresu zawiera maksimum cenowe z sesji w połowie grudnia. Było to zarazem otwarcie trzeciego tygodnia sesyjnego w bieżącym miesiącu.

USDJPY H3

W ostatnim czasie amerykański dolar zyskuje na wartości w stosunku do japońskiego jena. Jest to element korekty wzrostowej, która jest naturalnym elementem po okresie spadków. Obecnie notowania testują pułap współczynnika 38,2%, natomiast nasz scenariusz zakłada poprawę tego wyniku. Bazowo oczekujemy zaksięgowania mierzenia 50%, które zyskuje potwierdzenie w postaci biegunowości.

Leave A Reply

Your email address will not be published.