Forex Trading Library

Czy to koniec wzrostów na GBP?

0 68

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 110 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 1,2110. Wtorkowa sesja europejska przyniosła nam wyraźne osłabienie brytyjskiej waluty. Rynek zaliczył ruch w kierunku południowym zaliczając low na wysokości okrągłej strefy cenowej 1,2000.

GBPUSD H3

Obecny scenariusz odnosi się do mierzenia 50%. Tam też upatrujemy reakcji ze strony sprzedających, która powoli się ujawnia. Wyznaczony poziom oporu potwierdzony jest wyraźną biegunowością obszaru technicznego. Ostatnim elementem schematu są podażowe formacje świecowe, które zaczynają się kształtować.

Leave A Reply

Your email address will not be published.