Forex Trading Library

Kolejny target na EURUSD

0 91

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się maksimum cenowego po kursie 1,0740. Po tym fakcie notowania zaczęły poruszać się w trendzie bocznym. Tendencja ta została wyłamana dopiero po otwarciu bieżącego tygodnia.

EURUSD H3

Poświąteczna sesja przynosi nowe rozstrzygnięcia na wykresie głównej pary walutowej. Tym samym zaczynamy zwracać uwagę na kolejne pułapy docelowe. Aktualna strefa popytowa odnosi się do mierzenia Fibonacciego 61,8% po cenie 1,0675. Obowiązkowym elementem będą potwierdzenia na formacjach świecowych na wyznaczonym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.