Forex Trading Library

Zasięg korekty na GBPUSD

0 143

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2450. Kolejne sesje upłynęły jednak pod znakiem słabości brytyjskiego funta. Na tą chwilę widoczne low osiągnięte zostało podczas sesji środowej.

GBPUSD M30

Potencjalny zasięg dla korekty wzrostowej określa mierzenia FE100. Odnosimy się tu do pułapu cenowego 1,2175. Biorąc pod uwagę obecną dynamikę rynkową, strefa to powinna zostać zaksięgowana jeszcze podczas dzisiejszej sesji amerykańskiej. Do rozegrania poziomu potrzebne będą dodatkowe potwierdzenia na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.