Forex Trading Library

Kolejne podejście na EURUSD

0 116

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0735. Po tym fakcie na wykresie głównej pary walutowej pojawiło się dynamiczne tąpnięcie. Tym samym amerykański wyraźnie zyskał na wartości w stosunku do euro.

EURUSD M15

Piątkowy poranek przynosi nam retest mierzenia 50% z całego swingu spadkowego. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 1,0665. Warto zauważyć najbliższe formacje świecowe na tym technicznym obszarze podażowym. Rynek ma szanse ukształtować tutaj potwierdzenie w postaci formacji podwójnego szczytu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.