Forex Trading Library

Głęboki układ na GOLD

0 52

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 50 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1775 dolarów za uncję. Po tym fakcie notowania dynamicznie wystrzeliły na północ. Było to podyktowane przede wszystkim słabością amerykańskiego dolara w tym okresie czasowym.

GOLD M30

Obecnie rynek zalicza głębokie mierzenia wewnętrzne. Na uwagę zasługuje pułap współczynnika 88,6% fibo, gdzie znajduje się punkt D dla układu harmonicznego FT Pattern. Kluczowym elementem są tutaj dodatkowe potwierdzenia, które powinny pojawić się na widocznym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.