Forex Trading Library

Kluczowe momenty na Ujku

0 107

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 136,15. Czwartkowa sesja amerykańska przyniosła jednak wyraźną zmianę sentymentu. W przeciągu mniej więcej 3,5h rynek zrobił cały zakres wahań jaki został wymieniony w pierwszej części artykułu.

USDJPY M15

Korekta spadkowa osiągnęła dołek na wysokości mierzenia 61,8% po kursie 136,90. Pozostaje to aktualna strefa popytowa na wykresie Ujka. Przy ewentualnym wybiciu dołem możemy uzyskać schemat harmoniczny z głębokimi mierzeniami wewnętrznymi. Perspektywę tą może zmienić wybicie lokalnego oporu 137,40.

Leave A Reply

Your email address will not be published.