Forex Trading Library

Czekamy na realizacje AB=CD

0 117

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0735. Po tym fakcie rynek zaliczył dynamiczny ruch w kierunku południowym. Tym samym w przeciągu dwóch godzin został wyznaczony niemal cały zakres z prezentowanego obszaru czasowego.

EURUSD M30

Obecne odreagowanie zarysowuje nam scenariusz korekcyjny. Powstaje schemat na korekcie pędzącej AB=CD z punktem D na poziomie cenowym 1,0655.  Dodatkowym potwierdzeniem dla wyznaczonego obszaru jest mierzenie 50% z całego swingu spadkowego. Przy obecnej dynamice poziom powinien zostać wypełniony jeszcze przed południem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.