Forex Trading Library

Złoto w strefie kierunkowej

0 106

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 50 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1784 dolary za uncję. Po tym fakcie kurs metalu wyraźnie wzrósł. Fala popytowa wyraźnie przekroczyła okrągłą strefę cenową 1800 dolarów za uncję.

GOLD H1

Korekta spadkowa testuje obecnie mierzenie 50% z wcześniejszego swingu wzrostowego. Może to być poziom, który zmieni tendencję rynkową na kolejne kilka godzin. Potrzebujemy jednak wyraźnego wyhamowania na analizowanym obszarze technicznym. W tym przypadku jest to strefa cenowa po kursie 1808 dolarów za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.