Forex Trading Library

Czas na wybicie na EURUSD

0 115

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 90 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych z sesji środowej. Były to wyceny w pobliżu okrągłego kursu 1,0600.

EURUSD M30

Bieżący scenariusz techniczny opiera się przede wszystkim na strefie kierunkowej 1,0638. Jest to poziom wyznaczony za pomocą współczynnika Fibonacciego 61,8%, a więc małe phi. Strefa ta pozostaje aktualnym wsparciem w przypadku retestu. W ramach uzupełnienia scenariusza, po opadających wierzchołkach prowadzimy linię trendu spadkowego. Może ona posłużyć jako element poglądowy dla ewentualnej kontynuacji odreagowania.

Leave A Reply

Your email address will not be published.