Forex Trading Library

Zmiana sentymentu na USDJPY

0 309

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 148,50. Po tym fakcie przewagę na wykresie zyskali kupujący japońskiego jena. Tym samym notowania USDJPY zaczęły dość dynamicznie spadać.

USDJPY M30

Początek nowego tygodnia przynosi zmianę sentymentu rynkowego. Amerykański dolar odrabia straty i widuje kurs Ujka coraz wyżej. Tym samym zbliżamy się do strefy podażowej na wysokości współczynnika 61,8% fibo. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 147,70. Biorąc pod uwagę bieżącą dynamikę, wyznaczony scenariusz powinien zostać wypełniony jeszcze przed południem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.