Forex Trading Library

EURUSD na poziomie technicznym

0 164

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 0,9700. Po tym fakcie notowania głównej pary walutowej powróciły do wzrostów. Tym samym amerykański dolar zaczął tracić na wartości w stosunku do europejskiej waluty.

EURUSD H1

Obecnie obserwujemy dość dynamiczną korektę spadkową. Notowania testują strefę mierzenia Fibonacciego 38,2% po kursie 0,9945. Stanowi ona obecny poziom wsparcia dla notowań. Potrzebujemy jednak wyraźnego wyhamowania i popytowych formacji świecowych na analizowanym obszarze. Ewentualne wyjście dołem może napędzić dalsze spadki.

Leave A Reply

Your email address will not be published.