Forex Trading Library

Kolejne podejście na EURUSD

0 141

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania kursu ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 265 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w okolicy cenowej 1,0100. Był to jednocześnie moment zwrotny na wykresie głównej pary walutowej. Po wcześniejszych wzrostach kurs Edka wyznaczył wierzchołek końcowy.

EURUSD H2

Rynek obecnie znajduje się ciekawej strefie technicznej. Po raz kolejny testowany jest poziom oporu (0,9955), jednak po raz pierwszy zyskuje on potwierdzenie w postaci współczynnika Fibonacciego 61,8%. Tym samym czekamy na dodatkowe potwierdzenia dla obecnego scenariusza technicznego, który przygotowany jest pod zagranie na spadki.

Leave A Reply

Your email address will not be published.