Forex Trading Library

Szeroka zapora na USDPLN

0 151

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 8000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. W tym przypadku dołek po zakończeniu korekty ukształtowany został na poziomie cenowym 4,2400. Kolejne tygodnie przyniosły kontynuację szerokiej tendencji rynkowej.

USDPLN D1

Obecna korekta może być kluczowa dla średnioterminowego sentymentu na wykresie USDPLN. Notowania zaliczają bowiem szeroką korektę spadkową. Obecnie testowana jest strefa popytowa na wysokości mierzenia Fibonacciego 38,2%. Odnosimy się tutaj do strefy cenowej 4,5100. Warto zaobserwować sygnały świecowe na interwale sesyjnym oraz 4-godzinowym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.