Forex Trading Library

Okazja na GOLD?

0 186

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 115 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1730 dolarów za uncję. Kolejne sesje okazały się jednak wyjątkowo pesymistyczne dla posiadaczy metali szlachetnych.

GOLD H4

Od początku listopada obserwujemy zmianę sentymentu na wykresie złota. Kurs dynamicznie odreagował i osiągnął pułap głębokiego mierzenia wewnętrznego 88,6% fibo. Mamy tam również dodatkowe potwierdzenie w postaci zewnętrznego współczynnika Fibonacciego 161,8%. Nasz scenariusz wyznacza strefę podażową po kursie 1715 dolarów za uncję. Obecnie obserwujemy sporo przesłanek o utrzymaniu bariery oporu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.