Forex Trading Library

Schemat AB=CD na rynku Złota

0 162

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 30 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego wierzchołka po cenie 1773 dolary za uncję. Jest to jednocześnie początek odcinka AB, który stanowi część szerszego scenariusza technicznego.

GOLD M15

Obecnie oczekujemy realizacji układu korekcyjnego. W ramach założeń na korekcie pędzącej, strefa popytowa opiera się na równości odcinków AB=CD. Tym samym otrzymujemy techniczne wsparcie na wysokości mierzenia FE100 po kursie 1764 dolary za uncję. Biorąc pod uwagę zasięgi na wykresie złota, jest to schemat, który powinien zostać zaksięgowany jeszcze podczas dzisiejszej sesji rynkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.