Forex Trading Library

Jak duża będzie korekta na EURUSD?

0 354

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 0,9730. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku europejskiej waluty. Tendencja ta utrzymuje się nadal, jednak przeplatana jest okresowymi korektami spadkowymi.

EURUSD H2

Bieżący scenariusz korekcyjny opiera się na mierzeniach Fibonacciego. W tym przypadku celujemy w pierwszy pułap, który odnosi się do współczynnika 38,2%. Zakładamy więc potencjalny target dla ruchu korekcyjnego w okolice cenowe 1,0200. W przypadku osiągnięcia wyznaczonego wsparcia, kluczowe będą potwierdzenia na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.