Forex Trading Library

Bieżący target na Kablu

0 173

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 460 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1140. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć do brytyjskiego funta. Było to podyktowane przede wszystkim słabością amerykańskiego dolara.

GBPUSD H1

Drugi tydzień listopada to okres kiedy na wykresie Kabla obserwujemy korektę spadkową. Notowania zbliżają się do bariery popytowej, która ukształtowana jest na wysokości mierzenia 61,8% fibo. Jest to aktualna strefa wsparcia po kursie 1,1315. Biorąc pod uwagę bieżącą dynamikę rynkową, analizowany scenariusz powinien zostać wypełniony do końca bieżącego tygodnia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.