Forex Trading Library

Kluczowa korekta na USDPLN

0 176

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 5,0450. Po tym fakcie amerykański dolar zaczął wyraźnie tracić na wartości. Tym samym kurs pary walutowej USDPLN zaliczył kilka spadkowych tygodni i ukształtował low w okolicy 4,6500.

USDPLN H4

Obecny scenariusz układa się w schemat korekcyjny AB=CD. Zakładamy tutaj korektę pędzącą, która wyznacza najbliższą strefę podażową. Jest to zarazem okrągły poziom cenowy 4,8000. Biorąc pod uwagę dynamikę na tej parze walutowej, pułap osiągalny jest jeszcze w bieżącym tygodniu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.