Forex Trading Library

Czy to koniec spadków na EURPLN?

0 169

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,8900. Były to jednocześnie najwyższe wyceny w drugiej połowie 2022 roku. Przez niemal cały październik kapitał przenosił się do bardziej ryzykownych aktywów. Tym samym obserwowaliśmy spadki na wykresie EURPLN.

EURPLN H4

Od drugiego tygodnia listopada trend spadkowy uległ zaprzestaniu. Rynek wypełnił nawet barierę podażową na wysokości mierzenia 50% po cenie 4,7800. Jest to fakt, który może posłużyć dla wyznaczenia układu harmonicznego w dalszej części miesiąca. Będziemy wtedy odnosić się do głębokich mierzeń wewnętrznych – 78,6% oraz 88,6%.

Leave A Reply

Your email address will not be published.