Forex Trading Library

EURUSD osiąga lokalny szczyt?

0 155

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0400. Po tym fakcie rynek wygenerował dość dynamiczny swing spadkowy, który zbliżył się do okrągłej bariery cenowej 1,0200. Tendencja ta zmieniła się wraz z nowym tygodniem.

EURUSD M30

Obecnie w podobnym tempie budowana jest fala wzrostowa. Na podstawie mierzenia z całego swingu spadkowego wyznaczamy obecne poziomy techniczne. Notowania testują pułap współczynnika Fibonacciego 61,8% po cenie 1,0330. Czekamy na pierwsze podażowe formacje świecowe na wyznaczonym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.