Forex Trading Library

Czy czeka nas dalsza wyprzedaż USD?

0 111

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 8000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Widoczne low jest jeszcze dość blisko okrągłej strefy cenowej 4,0000. Wycena z pierwszej połowy wykresu nie utrzymała się jednak długo, a kapitał popłynął do amerykańskiego dolara.

USDPLN D1

Obecnie udaje się utrzymać barierę popytową, która oparta jest na szerokim mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Tym samym negatywne nastawienie zostało wstrzymane. W przypadku dalszego odreagowania możemy celować w poziom ceowy 4,7100 gdzie znajduje się mierzenie FE100.

Leave A Reply

Your email address will not be published.