Forex Trading Library

Zewnętrzny target na Złocie

0 267

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 36 dolarów

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali wzrostowej, która zakończyła się wierzchołkiem cenowym po kursie 1646 dolarów za uncję złota. Był to jednocześnie punkt zwrotny, po którym notowania wróciły do spadków.

GOLD M15

Obecnie pojawiają się nowe lokalne dołki. Powoli zbliżamy się do bariery popytowej, która opiera się na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2%. Mamy tutaj poziom wsparcia po cenie 1615 dolarów za uncję. Przy obecnej zmienności analizowana strefa powinna zostać zaksięgowana jeszcze przed południem sesji piątkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.