Forex Trading Library

Poranny target na EURUSD

0 361

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 180 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od strzału podażowego, który przyczynił się do wyznaczenia październikowego minimum cenowego. W związku z tym istnieje spore prawdopodobieństwo, iż czeka nas większe odbicie na wykresie głównej pary walutowej.

EURUSD M15

Obecnie liczymy na korektę spadkową, której target znajduje się na wysokości mierzenia Fibonacciego 38,2%. Jest to poziom popytowy z silnym potwierdzeniem biegunowości. Odpowiadają za to dwa wierzchołki cenowe, które ukształtowane zostały podczas sesji czwartkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.