Forex Trading Library

Korekta prosta na USDPLN

0 156

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Mamy tutaj swing, po którym kurs USDPLN przebił psychologiczną barierę cenową 5,0000. Sytuacja miała miejsce pod koniec września i w pierwszej połowie października.

USDPLN H4

Obecnie możemy wyznaczyć sekwencję techniczną, która wskazuje target dla ruchu spadkowego. W ramach korekty prostej AB=CD otrzymujemy poziom wsparcia po cenie 4,7800. Jest to pułap oddalony mniej więcej 1000 pipsów od bieżącej wyceny na tej parze walutowej. Potwierdzeniem dla pozycji długich będzie z pewnością silny trend wzrostowy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.