Forex Trading Library

Okrągła wycena pary walutowej USDPLN

0 199

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. W ekstremalnym punkcie notowania przekraczają psychologiczną barierę cenową 5zł za jednego dolara amerykańskiego.

USDPLN H4

Obecnie zakres wahań zaczyna się zawężać. Jesteśmy świadkami drobnej stabilizacji na wykresie pary walutowej USDPLN. Nie oznacza to jednak, że to koniec szerokiego trendu wzrostowego. Zaznaczmy jednak strefę oporu, która bazuje na ostatnim maksimum po cenie 5,0600. Poziomem wsparcia dla notowań jest pułap cenowy 4,9500. Dopuszczamy więc oscylowanie kursu wokół okrągłej strefy cenowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.