Forex Trading Library

Czy to będzie dołek na GOLD?

0 190

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 115 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1615 dolarów za uncję. Kolejne sesje upłynęły jednak pod znakiem dominacji kupujących. Tym samym październik rozpoczął się od wyznaczenia lokalnego szczytu w okolicy 1730 dolarów za uncję.

GOLD H2

Obecnie budowana jest fala spadkowa. Widoczne dołki są bliskie aktualnie strefy wsparcia, która opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8% po cenie 1658 dolarów za uncję. Podczas sesji wtorkowej i środowej kurs zbliżył się do wyznaczonego poziomu, jednak nadal brakuje pełnego zaksięgowania strefy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.