Forex Trading Library

EURPLN na poziomie popytowym

0 137

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,6850. Po tym fakcie notowania powróciły do panującej tendencji wzrostowej. Widoczne high osiągnięte zostało pod koniec września i odnosi się do poziomu cenowego 4,9000.

EURPLN H4

Obecnie obserwujemy dość duży ruch spadkowy. Notowania w dynamicznym tempie osiągają coraz to niższe pułapy cenowe. Bieżąca sytuacja techniczna odnosi się do mierzenia Fibonacciego 61,8% po cenie 4,7650. Rynek testuje wspomniany poziom i jeszcze przed końcem tygodnia powinniśmy otrzymać rozstrzygnięcie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.