Forex Trading Library

Głębokie targety na GOLD

0 165

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 57 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1617 dolarów za uncję złota. Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia była jednak wyjątkowo optymistyczna dla kupujących. Do zamknięcia udało się podbić cenę metalu pod pułap 1670 dolarów.

GOLD H1

W nowym tygodniu obserwujemy odwrócenie tendencji wzrostowej. Notowania poruszają się na południe, a targetem mogą być głębokie mierzenia wewnętrzne. Tym samym rozważamy scenariusz z układem harmonicznym, który wyznacza najbliższe wsparcia. Będzie to odpowiednio 78,6% fibo po cenie 1628 dolarów za uncję oraz 88,6% fibo po cenie 1623 dolary za uncję.

Leave A Reply

Your email address will not be published.