Forex Trading Library

Korekta pędząca na wykresie USDPLN

0 144

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,6000. Duga połowa września okazała się jednak wyjątkowo optymistyczna, a pod koniec miesiąca wycena przebiła barierę 5,0000.

USDPLN H4

Obecnie kształtowany jest schemat korekcyjny. W ramach układu OneToOne mamy możliwość wyznaczyć strefę wsparcia po cenie 4,7850. Bazuje ona na korekcie pędzącej, która realizowana jest w szerokim ujęciu czasowym. Ostatnie sesje przybliżają nas do zaksięgowania analizowanego obszaru technicznego. Patrząc na skalę zmienności powinniśmy wypełnić obszar do końca bieżącego tygodnia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.