Forex Trading Library

Dwie strefy docelowe na EURUSD

0 175

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 370 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego na psychologicznym poziomie cenowym 1,0000. Po tym fakcie na wykresie obserwowaliśmy wyraźną dominację kupujących amerykańskiego dolara.

EURUSD H4

Obecnie obserwujemy coraz wyższe poziomy cenowe. Rynek ponownie obrał target na poziom parytetu. Po drodze pojawiają się jednak dwie strefy techniczne, które mogą być rozgrywane pod pozycje krótkie. Analizujemy tutaj układ harmoniczny z punktem D na wysokości 78,6% fibo lub 88,6 fibo. Elementem potwierdzającym powinny być jak zawsze formacje świecowe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.