Forex Trading Library

Piątkowa korekta na GOLD

0 151

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 60 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1615 dolarów za uncję złota. Kolejne sesje upłynęły jednak pod znakiem strony popytowej. Udał się przybliżyć cenę w okolice 1700 USD.

GOLD H1

Obecnie celujemy w układ korekcyjny, który opiera się na mierzeniu FE100. Zakładamy tutaj sekwencje na korekcie pędzącej, w której zajdzie scenariusz odcinków AB=CD. Tym samym otrzymujemy poziom wsparcia po cenie 1640 dolarów za uncję. W ramach aktualnej dynamiki na rynku metali szlachetnych, a w szczególności ceny złota, strefa powinna zostać zaksięgowana jeszcze dziś.

Leave A Reply

Your email address will not be published.