Forex Trading Library

Większa korekta na USDJPY

0 1,475

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1450 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z budowanym obecnie swingiem wzrostowym. Jest to perspektywa po zakończeniu korekty większego rzędu. Wtedy to rynek odbił się od wsparcia nieco ponad barierą cenową 130,00.

USDJPY H4

Obecnie zbliżamy się do wyplenienia układu korekcyjnego 1do1. Jest to schemat, w którym szukamy równości na podstawie największej dotychczas korekty spadkowej. Analizowany poziom popytowy odnosi się do kursu 141,15. W przypadku wypełnienia poziomu będziemy zwracać uwagę na sygnały świecowe w technicznym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.