Forex Trading Library

Docelowy scenariusz na GBPUSD

0 153

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 900 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych w okolicy okrągłego kursu 1,2300. Po tym fakcie kapitał wyraźnie popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Widoczny dołek cenowy ukształtowany został wraz z końcem pierwszego tygodnia września.

GBPUSD H4

Obecnie obserwujemy powiększającą się korektę wzrostową. Notowania osiągają coraz to wyższe poziomy cenowe i zbliżają się do bariery podażowej 1,1740 – 1,1750. Jest to poziom oparty na mierzeniu Fibonacciego 38,2% oraz potwierdzony wyraźną biegunowością obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.